Även blinda surfar på nätet!

Teppas Fogelberg

Täppas Fogelberg, journalist och författare, är synskadad sedan snart 20 år. Han använder dator dagligen och känner sig inte begränsad av synproblemet i arbetet.

Jag skriver mina texter på datorn som sedan läser upp dem för mig så att jag hör om jag har skrivit fel, säger han. Jag kan söka på nätet med hjälp av mitt program ... Läs hela artikeln

Ändå är många webbplatser på Internet idag oåtkomliga för synskadade och blinda användare. Att fylla i ett formulär är oftast omöjligt för en synskadad person.

Döva användare har många gånger svårt att läsa den oftast stora och krångliga textmassa som finns ute på webben, därför att teckenspråket är de dövas första språk.

Vad gör företag åt det?

En majoritet av hemsidorna för ledande företag och organisationer världen över uppfyller inte ens de mest grundläggande lösningarna för att kunna anpassa text och grafik för funktionshindrade. Med 600 miljoner funktionshindrade människor i världen betyder det att 10% av världens befolkning är utestängda från nätet.

Det är diskriminerande att funktionshindrade inte kan ta del av samhällsinformation.

Kan man verkligen nå alla?

Självklart inte, däremot så kan man som företag alltid sträva efter att nå ut till större och större grupper människor. I takt med att teknikutvecklingen går framåt får vi bättre tekniska förutsättningar för att nå ut till fler. Neducation har som kärnvärde att driva den utvecklingen framåt!

Episerver Associated partner