Community

Vi har byggt ett community där blinda och synskadade kan kommunicera genom ett tillgängligt gränssnitt!

Just nu håller vi på att uppdatera våran sajt, communityt finns dock med det gamla gränssnittet.

Fortsätt till communityt