Vi bygger tillgängligare webbplatser

Vi är anlitade som konsulter för att utveckla och omstrukturera webbplatser. Vi håller kurser och föreläsningar i ämnen som rör tillgänglighet.

Vi siktar på att göra webbplatser 100% tillgängliga. Vi har även utvecklat bloggar för synskadade/blinda så de kan kommunicera med myndigheter utan att använda en skärm.

Vi ger även råd och tips om hur text ska skrivas så att döva användare ska kunna förstå. Det är inte alltid en lösning att ha videopresentationer i teckenspråk. Vårat mål är att förenkla.

De webbplatser vi utvecklar är även utformade för att fungera i en PDA eller mobiltelefoner.